tmavomodry 1.png

Výučba

vzdelanie 2 biele.png

Guliver je základná deväťročná škola, ktorá bude vzdelávať svojich žiakov inovatívnymi a kreatívnymi spôsobmi výučby.

 

Škola poskytne študentom príjemné prostredie vo vysoko nadštandardné prostredie, v ktorom sa budú cítiť príjemne.

V každom ročníku bude iba jedna trieda, s obmedzeným počtom žiakov.

sivy 1.png

Komplexný vzdelávací program

 • V odrážkach uvedený obsah vzdelávacieho programu
   

 • Ciele a zásady vzdelávacieho procesu (myšlienky a vety uvedené v podklade pre Ministerstvo)
   

 • Tu (aj v nižšie uvedených sekciách) môže byť viac textu a menej grafiky

Et volorem. Odita dem ex eium alitam, odi blab ide pa versperum facestio ipienihitati dita int, voluptaspid

 

Quibernatis senis vendend issinisi descim eossumqui berum dendipsunt, ipsam etus rest et quam et asimus verchic totaqua teseni arum quae. Et autecep eruntescia nihictia culpa prest, ulpa si ate vidus eatis ad modisto volores tiorrum quatur? Cea quundic tem venit laccatusa nobissum lab idignis nos eicae nusciisciant fugiant, tem inctet re cum es pe del modipis sunt laut ut ea poruntium qui cus quaepera dipsunt.

Officit verferf eribus nonetur sunt et venis molupta conet, nonse conecae nonecatus.

Obist, volestios andi ut aspedit ateniet faccabore, con necepuditat aut odia simpor am asperumquia voluptati volluptatio. Nem excearchil illabo. Itatetur magnatur?

Velest fugiatem cuptatus vellesc imusamustet quis di con nemporest venducias et quibus nus, conse nihic to et voluptas aut millibus, santiae quoditiam cone laborib ustiberum quam, quatem. Nam nienis dolupta spitibe arumquae estiandel maximi, aut et dolorum culpa voleceserita dolo doluptatiasi

bordovy 1.png

Vybavenie tried

 • V odrážkach uvedené myšlienky za vybavením tried a pomôcok, ktoré budú mať pedagógovia a žiaci k dispozícii
   

 • Ako by mali byť tieto možnosti využívané pri vyučovacom procese

Officit verferf eribus nonetur sunt et venis molupta conet, nonse conecae nonecatus.

Obist, volestios andi ut aspedit ateniet faccabore, con necepuditat aut odia simpor am asperumquia voluptati volluptatio. Nem excearchil illabo. Itatetur magnatur?
 

Velest fugiatem cuptatus vellesc imusamustet quis di con nemporest venducias et quibus nus, conse nihic to et voluptas aut millibus, santiae quoditiam cone laborib ustiberum quam, quatem. Nam nienis dolupta spitibe arumquae estiandel maximi, aut et dolorum culpa voleceserita dolo doluptatiasi

Jedinečné priestorové usporiadanie

 • V odrážkach uvedené myšlienky za priestorovým usporiadaním školy (klustre, podlažia, otvorené, priestory, triedy, šepkárne, kabinety....)
   

 • druhá odrážka text lorem ipsum
   

 • tretia odrážka a jej zodpovedajúci text aj spolu s druhým riadkom doplnkový slepý text

Officit verferf eribus nonetur sunt et venis molupta conet, nonse conecae nonecatus.

Obist, volestios andi ut aspedit ateniet faccabore, con necepuditat aut odia simpor am asperumquia voluptati volluptatio. Nem excearchil illabo. Itatetur magnatur?
 

Velest fugiatem cuptatus vellesc imusamustet quis di con nemporest venducias et quibus nus, conse nihic to et voluptas aut millibus, santiae quoditiam cone laborib ustiberum quam, quatem. Nam nienis dolupta spitibe arumquae estiandel maximi, aut et dolorum culpa voleceserita dolo doluptatiasi

sivy 1.png

Vzdelávanie nad rámec vyučovacieho procesu

Podpora žiakov pri vzdelávaní aj po vyučovaní

Družina

Obist, volestios andi ut aspedit ateniet faccabore, con necepuditat aut odia simpor am asperumquia voluptati volluptatio. Nem excearchil illabo. Itatetur magnatur?

Školské kluby

Faccabore, con necepuditat aut odia simpor am asperumquia voluptati volluptatio. Nem excearchil illabo. Itatetur magnatur?

Domáce úlohy ešte v škole

Nem excearchil illabo. Itatetuagnatur? Necepuditat aut odia simpor am asperumquia voluptati volluptatio.

Záujmové krúžky

Obist, volestios andi ut aspedit ateniet faccabore, con necepuditat aut odia simpor am asperumquia voluptati volluptatio. Nem excearchil illabo. Itatetur magnatur?