bordovy 1.png

Krúžky

V Guliverovi posledným zvonením škola nekončí!

Datový zdroj 6.png

Našich žiakov budeme viesť k zdravému životnému štýlu a komplexnému rozvoju ich pohybových, umeleckých aj mentálnych zručností.

Priamo v našom areály nájdu žiaci možnosti rozvoja, ktoré v svojom rozsahu a kvalite vysoko prevyšujú akékoľvek školské zariadenie na Slovensku.

Záujmové aktivity v oblasti športu, umenia a mentálneho rozvoja budú neoddeliteľnou a prirodzenou súčasťou vzdelávacieho procesu.

Športové krúžky a aktivity

 • V odrážkach uviesť vybavenie školy a z toho vyplývajúce možnosti krúžkov a aktivít, ktoré sú plánované
   

 • Tu (aj v nižšie uvedených sekciách) by malo byť viac fotiek a menej textu
   

 • Tretia odrážka
   

Diving Board
Diving Board

Boy Throwing Basketball
Boy Throwing Basketball

Sports Practice
Sports Practice

Diving Board
Diving Board

1/5

Et volorem. Odita dem ex eium alitam, odi blab ide pa versperum facestio ipienihitati dita int, voluptaspid

 

Quibernatis senis vendend issinisi descim eossumqui berum dendipsunt, ipsam etus rest et quam et asimus verchic totaqua teseni arum quae. Et autecep eruntescia nihictia culpa prest, ulpa si ate vidus eatis ad modisto volores tiorrum quatur? Cea quundic tem venit laccatusa nobissum lab idignis nos eicae nusciisciant fugiant, tem inctet re cum es pe del modipis sunt laut ut ea poruntium qui cus quaepera dipsunt.

Officit verferf eribus nonetur sunt et venis molupta conet, nonse conecae nonecatus.

Obist, volestios andi ut aspedit ateniet faccabore, con necepuditat aut odia simpor am asperumquia voluptati volluptatio. Nem excearchil illabo. Itatetur magnatur?

Velest fugiatem cuptatus vellesc imusamustet quis di con nemporest venducias et quibus nus, conse nihic to et voluptas aut millibus, santiae quoditiam cone laborib ustiberum quam, quatem. Nam nienis dolupta spitibe arumquae estiandel maximi, aut et dolorum culpa voleceserita dolo doluptatiasi

sporty 1.png
zelena 1.png

Umelecké krúžky
a aktivity

 • V odrážkach uviesť vybavenie školy a z toho vyplývajúce možnosti krúžkov a aktivít, ktoré sú plánované 
   

 • Nezabudnúť na možnosti predstavení, koncertov, vystúpení
   

 • Tu (aj v nižšie uvedených sekciách) by malo byť viac fotiek a menej textu

Officit verferf eribus nonetur sunt et venis molupta conet, nonse conecae nonecatus.

Obist, volestios andi ut aspedit ateniet faccabore, con necepuditat aut odia simpor am asperumquia voluptati volluptatio. Nem excearchil illabo. Itatetur magnatur?
 

Velest fugiatem cuptatus vellesc imusamustet quis di con nemporest venducias et quibus nus, conse nihic to et voluptas aut millibus, santiae quoditiam cone laborib ustiberum quam, quatem. Nam nienis dolupta spitibe arumquae estiandel maximi, aut et dolorum culpa voleceserita dolo doluptatiasi

malovanie.jpg

Ďalšie krúžky
a aktivity

 • V odrážkach uvedené myšlienky za priestorovým usporiadaním školy (klustre, podlažia, otvorené, priestory, triedy, šepkárne, kabinety....)
   

 • druhá odrážka text lorem ipsum
   

 • tretia odrážka a jej zodpovedajúci text aj spolu s druhým riadkom doplnkový slepý text

Officit verferf eribus nonetur sunt et venis molupta conet, nonse conecae nonecatus.

Obist, volestios andi ut aspedit ateniet faccabore, con necepuditat aut odia simpor am asperumquia voluptati volluptatio. Nem excearchil illabo. Itatetur magnatur?
 

Velest fugiatem cuptatus vellesc imusamustet quis di con nemporest venducias et quibus nus, conse nihic to et voluptas aut millibus, santiae quoditiam cone laborib ustiberum quam, quatem. Nam nienis dolupta spitibe arumquae estiandel maximi, aut et dolorum culpa voleceserita dolo doluptatiasi