Medzinárodný deň materského jazyka

Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka si v bežnom živote málokedy uvedomujeme.

Pritom práve jazyky sú najsilnejšími nástrojmi na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.