oranz 1.png

Zápis

zapis.png

Základná škola Guliver je určená pre všetkých žiakov, ktorí chcú rozvinúť svoj potenciál na maximum a sú pripravení investovať do svojej šťastnej budúcnosti.

sivy 1.png

Pre koho je škola určená

 • Škola je určená pre deti spĺňajúce nasledujúce kritériá

 • Vek od 6 do 15 rokov

 • Geografická dostupnosť na denné dochádzanie do školy

 • Záujem venovať sa školským aj mimoškolským aktivitám   

 • Podmienkou štúdia nie je mimoriadne nadanie v akademickej alebo inej oblasti

Cena štúdia

 • Vzhľadom na mimoriadnu kvalitu vzdelávania a rozvoja, ktoré naša škola poskytuje, nie je štúdium bezplatné

 • Cena štúdia bude stanovená tak, aby bola dostupná väčšine rodín, ktoré chápu, že kvalitné vzdelanie je tou najlepšou investíciou do budúcnosti svojich detí aj ich samotných

 • Cena štúdia bude upresnená pred termínom prvého zápisu do našej školy

Postup zápisu a výberu žiakov

 • V odrážkach uviesť prijímací proces žiakov

 • Druhá odrážka, ktorá nám slúži ako slepý text

 • Toto je tretia odrážka

 • Textácia štvrtej pracovnej odrážky

Termín zápisu a podávania prihlášok

 • V odrážkach uviesť termíny prijímacieho procesu žiakov

 • Druhá odrážka, ktorá nám slúži ako slepý text

 • Toto je tretia odrážka

 • Textácia štvrtej pracovnej odrážky