Vitajte v unikátnej súkromnej Základnej škole v Banskej Štiavnici

Náš systém vzdelávania pomáha deťom nadobudnúť vedomosti a zručnosti, rozvíjať talent a schopnosti. No zároveň ich naučí postaviť sa svetu a sebe samému čelom. Našou úlohou je pomôcť deťom spoznať seba samých, ako aj svet okolo, otvárať im brány k lepšiemu životu a rozvíjať ich schopnosti a talent.

Spoznajte Základnú školu GULIVER vo virtuálnej prehliadke.

Leto s Guliverom

Koniec prázdninovej nudy! Zaži jedinečné leto plné zážitkov na denných dochádzkových táboroch so Základnou školou Guliver.

S pestrým programom plným kreativity, športových aktivít a zaujímavých výletov bude leto s Guliverom nezabudnuteľné.

viac info

Meníme hranice vzdelávania a rozvoja detí

Každé nadanie si zaslúži rozvíjanie. Sme tu pre budúceho vedca, umelca, technika aj športovca. Ponúkame vzdelávanie, ktoré dáva dostatok priestoru na posilňovanie nadania. Rešpektujeme osobnosť každého jedného žiaka a podporujeme jeho tvorivosť a originalitu. Pripravujeme žiakov na život vo svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení.

Kľúčové hodnoty

 • Vždy o krok vpred a neustále sa zlepšujúci
 • Profesionalita v každom smere
 • Otvorenosť, úprimnosť a integrita
 • Tímovosť a kolegialita
 • Zodpovednosť
 • Maximálne nasadenie a nadšenie
 • Žiadna protekcia alebo zvýhodňovanie

Profil školy

10-ročný cieľ

 • 200 úspešných absolventov štúdia
 • 100 % uplatnenie na stredných školách
 • 60 % uplatnenie na vysokých školách
 • Ekonomická sebestačnosť
 • Najlepšie ohodnotení kvalitní pedagógovia

Náš tím

Čo robí našu školu výnimočnou

Jedinečný systém vzdelávania

 • Jedinečný vzdelávací program
 • Klastre ako nástroj vyučovania
 • Menší počet detí v triedach
 • Komfort a bezpečie
 • Rešpekt a záujem
 • Unikátny koncept budovy
 • Motivovaní pedagógovia
 • Komunita

Unikátne zázemie a vybavenie

 • špičkové technické vybavenie učební aj ostatných priestorov
 • jazyková učebňa
 • učebňa fyziky a techniky
 • chemická učebňa
 • učebňa techniky a fotografie
 • hudobná skúšobňa
 • výtvarná miestnosť
 • šachová trieda
 • multišportový vonkajší areál
 • atletický ovál
 • workout zóna
 • 25 m plavecký bazén
 • lezecké steny
 • zdravá strava po celý deň

Podpora a mimoškolské aktivity

 • popoludňajšie športové tréningy
 • školské divadlo
 • filmový klub
 • klub reportérov z Gulivera
 • výtvarný ateliér
 • grafický krúžok
 • fotografický krúžok – Cez objektív
 • Sound of Art
 • výučba jazykov aj po vyučovaní
 • študovňa a školská knižnica
 • zdravá jedáleň
 • zdravý bufet
 • poradňa pre študentov
 • školský klub

Opýtaj sa teraz

  Kontaktujte ma prosím:

  Mám záujem o návštevu:

  captcha