Vitajte v unikátnej súkromnej Základnej škole v Banskej Štiavnici

Náš systém vzdelávania pomáha deťom nadobudnúť vedomosti a zručnosti, rozvíjať talent a schopnosti. No zároveň ich naučí postaviť sa svetu a sebe samému čelom. Našou úlohou je pomôcť deťom spoznať seba samých, ako aj svet okolo, otvárať im brány k lepšiemu životu a rozvíjať ich schopnosti a talent.

Spoznajte Základnú školu GULIVER vo virtuálnej prehliadke.

Dajte svojim deťom ten najlepší základ do života

Na Základnú školu GULIVER sa môže prihlásiť každý školák. Aj ten váš! Stačí zaslať prihlášku.

Pozrite sa, ako a dokedy je potrebné podať prihlášku.

Podať prihlášku

Meníme hranice vzdelávania a rozvoja detí

Každé nadanie si zaslúži rozvíjanie. Sme tu pre budúceho vedca, umelca, technika aj športovca. Ponúkame vzdelávanie, ktoré dáva dostatok priestoru na posilňovanie nadania. Rešpektujeme osobnosť každého jedného žiaka a podporujeme jeho tvorivosť a originalitu. Pripravujeme žiakov na život vo svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení.

Kľúčové hodnoty

 • Vždy o krok vpred a neustále sa zlepšujúci
 • Profesionalita v každom smere
 • Otvorenosť, úprimnosť a integrita
 • Tímovosť a kolegialita
 • Zodpovednosť
 • Maximálne nasadenie a nadšenie
 • Žiadna protekcia alebo zvýhodňovanie

Profil školy

10-ročný cieľ

 • 200 úspešných absolventov štúdia
 • 100 % uplatnenie na stredných školách
 • 60 % uplatnenie na vysokých školách
 • Ekonomická sebestačnosť
 • Najlepšie ohodnotení kvalitní pedagógovia

Náš tím

Čo robí našu školu výnimočnou

Jedinečný systém vzdelávania

 • Jedinečný vzdelávací program
 • Klastre ako nástroj vyučovania
 • Menší počet detí v triedach
 • Komfort a bezpečie
 • Rešpekt a záujem
 • Unikátny koncept budovy
 • Motivovaní pedagógovia
 • Komunita

Unikátne zázemie a vybavenie

 • špičkové technické vybavenie učební aj ostatných priestorov
 • jazyková učebňa
 • učebňa fyziky a techniky
 • chemická učebňa
 • učebňa techniky a fotografie
 • hudobná skúšobňa
 • výtvarná miestnosť
 • šachová trieda
 • multišportový vonkajší areál
 • atletický ovál
 • workout zóna
 • 25 m plavecký bazén
 • lezecké steny
 • zdravá strava po celý deň

Podpora a mimoškolské aktivity

 • popoludňajšie športové tréningy
 • školské divadlo
 • filmový klub
 • klub reportérov z Gulivera
 • výtvarný ateliér
 • grafický krúžok
 • fotografický krúžok – Cez objektív
 • Sound of Art
 • výučba jazykov aj po vyučovaní
 • študovňa a školská knižnica
 • zdravá jedáleň
 • zdravý bufet
 • poradňa pre študentov
 • školský klub

Opýtaj sa teraz

  Kontaktujte ma prosím:

  Mám záujem o návštevu:

  captcha