Záujem o štúdium

Dajte svojim deťom ten najlepší základ do života!

Prestupy

Na Základnú školu Guliver sa môže prihlásiť každý školák. Aj ten váš! Stačí podať prihlášku a my Vás budeme kontaktovať. S každým žiakom a jeho zákonným zástupcom budeme viesť osobný rozhovor. Nezabudnite, že kapacita tried je obmedzená. Preto, ak ste sa pre nás rozhodli, neváhajte sa s nami spojiť.

Prestup je možný celoročne.

Poplatky

Príspevok na školu:

 • 200€ mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku

 

Z príspevku na školu sa hradia:

 • všetky učebné pomôcky a učebnice
 • zošity potrebné k výuke
 • pomôcky na výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, plávanie (okrem plaviek, čiapky a okuliarov – to si zabezpečuje každý rodič pre žiaka sám), lezecké tréningy, šach, fotografiu, grafiku
 • popoludňajšie záujmové aktivity organizované školou
 • obedy
 • prístupový čip
 • školský klub

 

Z príspevku na školu sa nehradia:

 • kurzy korčuľovania, lyžovania, školy v prírode, či pobytové akcie

 

Iné poplatky:

 • Prihlasovací poplatok na každý školský rok je v hodnote 200€ na žiaka.
  • Z prihlasovacieho poplatku sú hradené najmä organizačné a materiálne náklady spojené so zabezpečením kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatí organizovaných Súkromnou základnou školou Guliver, výnimočné odmeny pre žiakov, náklady spojené s prípravou kulís, kostýmov, krojov, databázou školskej knižnice a pod.
 • Režijný poplatok je v hodnote 1,50€ za pracovný deň v mesiaci (platí sa 10 mesiacov v roku, bez ohľadu, či je žiak v škole)

Poskytujeme deťom podporu a zázemie, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti a talenty