Záujem o štúdium

Dajte svojim deťom ten najlepší základ do života!

Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2025/2026

Zápis do prvého ročníka bude prebiehať v priebehu apríla 2025. Pre prihlásenie na zápis je potrebné vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku. Link nájdete nižšie na tejto stránke. Po jej odoslaní si budete môcť rezervovať presný termín zápisu.

Prestupy

Na Základnú školu Guliver sa môže prihlásiť každý školák. Aj ten váš! Stačí podať prihlášku a my Vás budeme kontaktovať. S každým žiakom a jeho zákonným zástupcom budeme viesť osobný rozhovor. Nezabudnite, že kapacita tried je obmedzená. Preto, ak ste sa pre nás rozhodli, neváhajte sa s nami spojiť.

Prestup je možný celoročne.

Poplatky

Príspevok na školu:

 • 200€ mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku

 

Z príspevku na školu sa hradia:

 • všetky učebné pomôcky a učebnice
 • zošity potrebné k výuke
 • pomôcky na výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, plávanie (okrem plaviek, čiapky a okuliarov – to si zabezpečuje každý rodič pre žiaka sám), lezecké tréningy, šach, fotografiu, grafiku
 • popoludňajšie záujmové aktivity organizované školou
 • prístupový čip
 • školský klub

 

Z príspevku na školu sa nehradia:

 • kurzy korčuľovania, lyžovania, školy v prírode, či pobytové akcie

 

Iné poplatky:

 • Prihlasovací poplatok na každý školský rok je v hodnote 300€ na žiaka.
  • Z prihlasovacieho poplatku sú hradené najmä organizačné a materiálne náklady spojené so zabezpečením kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatí organizovaných Súkromnou základnou školou Guliver, výnimočné odmeny pre žiakov, náklady spojené s prípravou kulís, kostýmov, krojov, databázou školskej knižnice a pod.
 • Režijný poplatok je v hodnote 1,90€ za pracovný deň v mesiaci (platí sa 10 mesiacov v roku, bez ohľadu, či je žiak v škole)

Poskytujeme deťom podporu a zázemie, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti a talenty