Unikátne zázemie a vybavenie

Poskytujeme deťom podporu a zázemie, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti a talenty

Aby sme mohli ponúknuť deťom výnimočnú podporu, zabezpečili sme výnimočné prostredie. Špeciálne učebne, špičková technika ako nástroj výučby, multišportový areál, plavecký bazén a iné unikátne vybavenie. To všetko pomáha deťom rozvíjať ich schopnosti ešte efektívnejšie. Nezabudli sme ani na zdravú stravu, pretože je pri správnom vývoji detí dôležitá. O správnu výživu detí sa po celý deň starajú naši dvaja skúsení šéfkuchári. Bezbariérový vstup a pohyb v celej budove aj areáli školy je samozrejmosťou.

Škola vytvára inšpiratívne prostredie vo vysokom štandarde. Naši žiaci majú všetky podmienky na to, aby mohli získavať vedomosti, pracovať samostatne, ako aj v kolektíve a aby mohli rozvíjať svoje talenty a schopnosti. Vytvorili sme im unikátne zázemie a pripravili čo najlepšie vybavenie. Žiaci aj učitelia majú k dispozícii estetické a podnetné prostredie klastrov, chodieb a celého areálu školy. Technické vybavenie učební a ostatných priestorov je vysoko funkčné a pomáha deťom, ale aj učiteľom. Odborné učebne sme zariadili tak, aby bolo učenie radosťou a aby sa deti do nich radi vracali. Učebne podnecujú fantáziu a tvorivosť detí a umožňujú im kvalitne sa zapájať do učebného procesu. Inšpirujú, podnecujú k objavovaniu a prinášajú radosť. V priestoroch školy sú umiestnené akustické búdky (šuškárne) slúžiace na konzultácie pedagógov s rodičmi aj žiakmi. Záleží nám na budovaní priateľskej atmosféry a korektných vzťahoch medzi žiakmi a učiteľmi, na vzájomnom pochopení, úcte a rešpekte.

Športové zázemie zas podporuje fyzický rozvoj detí. Naša škola ponúka veľa možností na rôzne športové aktivity, ktoré deti milujú. Majú priestor spoznať nové športové disciplíny, naučiť sa správne športové techniky a stráviť čas aj mimo vyučovania pohybom, ktorý je pre deti tak dôležitý.

Staráme sa aj o zdravý rozvoj dieťaťa. Záleží nám na tom, aby deti nadobudli správne stravovacie návyky a aby dodržiavali pitný režim. Preto sme pre deti pripravili zdravé stravovanie počas celého dňa. Okrem školskej jedálne, kde naši skúsení šéfkuchári pripravujú nutrične vyvážené a chutné jedlá, majú deti k dispozícii aj zdravý bufet a fontánky s pitnou vodou v každom klastri. Aj takto chceme odbremeniť rodičov detí, aby nemuseli myslieť na desiatu, obed alebo olovrant. Všetko toto majú deti k dispozícii počas dňa. A učia sa tým aj zdravým stravovacím návykom.

Chceme, aby mali deti možnosť tráviť čas zmysluplne a šťastne aj po vyučovaní

Opýtaj sa teraz

  Kontaktujte ma prosím:

  Mám záujem o návštevu:

  captcha

  Dajte svojim deťom ten najlepší základ do života

  Na Základnú školu GULIVER sa môže prihlásiť každý školák. Aj ten váš! Stačí zaslať prihlášku.

  Pozrite sa, ako a dokedy je potrebné podať prihlášku.

  Podať prihlášku