Jedinečný systém vzdelávania

Pomáhame deťom otvárať brány k lepšiemu životu

Náš systém vzdelávania pomáha deťom nadobudnúť vedomosti a zručnosti, ako aj rozvíjať talent a schopnosti. No zároveň ich naučí postaviť sa svetu a sebe samému čelom. Deti sú nám partnermi, berieme ich také, aké sú a rešpektujeme ich osobnosť.
Našou úlohou je pomôcť deťom spoznať seba samých, ako aj svet okolo, otvárať im brány k lepšiemu životu a rozvíjať ich schopnosti a talent. Pomáhame deťom orientovať sa vo svete, ktorý sa rýchlo mení.

Jedinečný vzdelávací program

Jedinečný vzdelávací program

Vzdelanie vidíme v širších súvislostiach, nie iba ako odovzdávanie informácií a dát. Spájame predmety, učíme tvorbou pojmových máp, objavujeme, tvoríme, sprostredkovávame vedomosti na základe osobných skúseností, diskutujeme. Nechceme, aby sa deti učili bezmyšlienkovite memorovať obsah učebníc. Učíme ich samostatnému mysleniu, objavovaniu a kreativite v získavaní informácií.

Klastre ako nástroj vyučovania

Klastre ako nástroj vyučovania

Klasické triedy sme nahradili klastrami, v ktorých žiaci nachádzajú okrem svojich kmeňových a špeciálnych učební aj priestor na svoje osobné veci. Klastre ponúkajú slobodu vo vyučovaní, pretože majú široké využitie a tvoria inšpiratívne prostredie. Umožňujú prepájanie predmetov, ako aj skupinové či individuálne vyučovanie.

Menší počet detí v triedach

Menší počet detí v triedach

Ku každému dieťaťu pristupujeme jednotlivo. Preto sme zvolili menší počet žiakov v triedach. Často dokonca delíme žiakov do ešte menších skupín. To nám umožňuje zapojiť každého bez rozdielu a venovať sa mu naplno.

Komfort a bezpečie

Komfort a bezpečie

Vytvorenie pocitu bezpečia a komfortu pre každé dieťa je pre nás prioritou. Preto sme vytvorili prostredie, kde sa deti cítia príjemne a zároveň slobodne. Deti potrebujú mať priestor na relax a oddych. Naše chillout zóny sú určené presne na tento účel a sú veľmi obľúbené.

Rešpekt a záujem

Rešpekt a záujem

Deti rešpektujeme ako osobnosti. Našou úlohou je pomáhať im byť každý deň ešte lepšími. Cieľom je vychovať sebavedomých, ohľaduplných a zodpovedných ľudí, ktorí poznajú svoje silné aj slabé stránky, zaujímajú sa o svet okolo seba a o to, ako každý osobne môže pomôcť urobiť z neho lepšie miesto.

Unikátny koncept budovy

Unikátny koncept budovy

Naša škola je dokonalým prepojením prostredia ideálneho na vzdelávanie, podporu a rozvíjanie talentov, ako aj športových a kultúrnych aktivít. Zároveň je prostredím, ktoré inšpiruje a motivuje. Deti aj pedagógovia majú k dispozícii všetko, čo počas dňa potrebujú. Zázemie, ktoré sme pre nich vytvorili, umožňuje rozvoj vzdelania, talentu a nadania každého jedného žiaka.

Motivovaní pedagógovia

Motivovaní pedagógovia

Náš tím pedagógov sme vybrali citlivo. Sú to špičkoví odborníci, ktorí si osvojili filozofiu a víziu našej školy. Učenie nie je pre nich „iba“ práca, je to ich koníček. Sú to zapálení profesionáli, ktorí vnášajú do vyučovania moderné inovatívne postupy. Pracujú na sebe a neustále sa vzdelávajú, čo umožňuje rásť aj našej škole. Vieme to, samozrejme, aj dostatočne oceniť a ponúkame našim pedagógom nielen adekvátne ohodnotenie, ale aj maximálnu podporu a priestor na sebarealizáciu v súlade s filozofiou školy. Okrem pedagógov na škole pôsobia aj tréneri plávania, atletiky, gymnastiky a šachu. Na náš pedagogický tím sme právom hrdí.

komunita

Komunita

Poskytujeme deťom podporu a zázemie, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti a talenty

Opýtaj sa teraz

  Kontaktujte ma prosím:

  Mám záujem o návštevu:

  captcha

  Dajte svojim deťom ten najlepší základ do života

  Na Základnú školu GULIVER sa môže prihlásiť každý školák. Aj ten váš! Stačí zaslať prihlášku.

  Pozrite sa, ako a dokedy je potrebné podať prihlášku.

  Podať prihlášku