Archimedov experiment

Pomocou Archimedovho experimentu žiaci odvodzovali vzorec na výpočet obvodu kruhu, pričom si zopakovali rozdiel v pojmoch polomer a priemer kruhu. Pri objavovaní si vysvetlili význam Ludolfova čísla π .