Bezpečnosť na cestách

Naši prváci a druháci sa na hodinách prvouky učili o bezpečnosti na cestách a v rámci klubu svoje poznatky pretvorili do vlastných dopravných značiek.