Chemici z Gulivera

Aj učivo vie byť pútavé, keď na to prídeme sami a všetko si overíme v praxi.