Dopravné značky v prvouke

Zahrali sme sa na dopravné prostriedky, rešpektovali sme svetelnú signalizáciu a hľadali dopravné značky aj v okolí školy.