Exkurzia: Lesná škola Forest School

Zmyslové vnímanie prírodnín a zážitkové hry. Sústava zariadení a preparátov pre poznávanie jednotlivých zložiek prírody, lesa.

Rozširujúce informácie k základným vedomostiam, sprostredkované zážitkovým spôsobom a veľa ďalšieho sme zažili v Lesnej škole Forest school v Leviciach. Vieš rozpoznať zvuky zvierat v prírode? Rozlíšiť všetky stromy podľa listov? Ako vyzerajú plody a semienka stromov? Koľko trvá rozloženie sklenenej fľaše? My už áno, pretože „Máme v srdci les“.