Finančná gramotnosť s piatakmi

Pomocou rozdeľovania peňazí medzi žiakmi v skupinách si žiaci zlepšovali svoje finančné gramotnosti. Pri tejto úlohe aktívne objavovali viacej možností postupov pri delení prirodzených čísel.