Finančná gramotnosť

Byť finančne gramotný a dokázať narábať nielen s financiami, so svojim časom a svojimi myšlienkami, nie je až taká jednoduchá záležitosť. To sa však nám, Guliverákom nemôže stať! Usilovne sa trénujeme v mnohých oblastiach potrebných pre život.