Finančná sloboda hrou

Čo je finančná gramotnosť? Je to súbor znalostí, zručností a vedomostí, ktoré nám umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Finančná gramotnosť však nie je len o hospodárení s peniazmi, ale ja o schopnosti peniaze zarobiť.

Prostredníctvom hry Finančná sloboda sme si na hodine občianskej náuky zážitkovou a hravou formou  vyskúšali finančné plánovanie fiktívnej rodiny, ktorej sme ako finanční poradcovia poskytovali poradenstvo v oblasti financií s cieľom dosiahnuť ich finančnú nezávislosť. V tejto hre sme si uvedomili, že finančné rozhodnutia sa nemajú robiť neuvážene a urýchlene, a nie vždy platí pravidlo, že risk prináša aj zisk.  Vyskúšali sme si, že jedným z možných negatívnych dôsledkov nesprávnych finančných rozhodnutí  je riziko rastu zadlženosti a neschopnosť  splácať svoje dlhy, čo sa môže skončiť až osobným bankrotom. Hra sa nám veľmi páčila, oboznámili sme sa s dôležitými pojmami z finančnej gramotnosti a už sa tešíme na jej ďalšie pokračovanie.