Hľadáme do nášho tímu

Učiteľ / učiteľka ZŠ (2. stupeň) – Anglický jazyk

1. Koho hľadáme?

Pre našu výpravu Guliver hľadáme nadšeného, samo-motivovaného, tvorivého učiteľa, ktorý sa pridá do nášho kvalifikovaného tímu pedagogických zamestnancov.

Naša základná škola poskytuje nevídané možnosti štúdia, športového rozvoja, umeleckého rozvoja a intelektuálneho rozvoja. Hľadáme kolegov učiteľov, ktorí ich budú chcieť naplno využiť až za hranice našich súčasných predstáv.

2. Prečo sa Vám bude u nás páčiť?

Sme super moderná úplne nová deväťročná základná škola so špičkovým vybavením a velikánskym areálom s úžasnými možnosťami.

Každý ročník bude mať len jednu triedu, v ktorej budete mať mimoriadne veľký priestor na poznanie a rozvoj našich/vašich žiakov.

Okrem klasického vyučovacieho procesu budeme priamo u nás podporovať a rozvíjať aj mimoškolské aktivity, pre ktoré pripravujeme tie najlepšie možné podmienky.

Vytvárame úplne nový kolektív pedagogických aj nepedagogických kolegov bez predchádzajúcich väzieb a neformálnej hierarchie či zásluhovosti.

Celé vybavenie školy vrátane bazéna, počítačového vybavenia, foto/video technológií a mnoho ďalšieho bude našim učiteľom k dispozícii.

Najmodernejšia školská jedáleň ponúka stravu, ktorá svojou kvalitou a rozmanitosťou vysoko prevyšuje bežné školské štandardy.

3. Čo očakávame od ideálneho kandidáta?

 • Osvojiť si a zvnútorniť filozofiu, ciele a víziu školy.
 • Vniesť inovatívne postupy práce, smerovať ich k modernému vzdelávaniu.
 • Rozvíjať a pracovať na sebe, tak aby škola bola vždy o krok vpred.
 • Byť pružný a schopný reagovať na nové trendy vo vzdelávaní.
 • Mať splnené kvalifikačné predpoklady vyplývajúce zo zákona.
 • Byť tímovým hráčom.
 • Byť zapálený profesionál.
 • Učenie nemôže byť pre Vás len práca.

4. Čo môžete očakávať od nás?

 • Skutočnú podporu osobného profesijného rastu.
 • Špičkové možnosti didaktického vybavenia na podporu vzdelávacieho procesu.
 • Podporu tímovosti, spolupatričnosti a pomoci.
 • Nové dizajnové priestorové a koncepčné prostredie.
 • Spravodlivé finančné ohodnotenie za nadštandardnú prácu.
 • Možnosť ubytovania v tesnej blízkosti školy.
 • Možnosť bezplatného využívania športovísk, bazéna a ďalšieho bohatého vybavenia školy.
 • Prednostné prijatie vlastných detí do jasieľ, škôlky a školy.
 • Zo strany vedenia školy dôsledná metodická, profesná a organizačná pomoc a podpora.
 • Vytváranie priestoru na sebarealizáciu v súlade s filozofiou školy.

5. Čo bude vašou úlohou?

 • Vybudovanie a udržiavanie podnetného, pozitívneho, inkluzívneho a bezpečného vyučovacieho prostredia, ktoré rozvíja záujem o vzdelanie.
 • Budovanie pozitívnych medziľudských vzťahov so študentami a kolegami.
 • Maximálne využívanie dostupných moderných technológií v učebných postupoch.
 • Vyvinúť a publikovať náplň vzdelávania vrátane poznámok, testov a úloh.
 • Kontrola a dohľad v triede zaručujúci, že všetci študenti sa učia v bezpečnom a produktívnom prostredí.
 • Zorganizovať si zdroje a pomôcky pre výuku a prezentáciu.
 • Zadanie personalizovaných pokynom pre každého žiaka povzbudzujúce interaktívne učenie.
 • Plánovanie a realizácia vzdelávacích aktivít.
 • Starostlivosť o čistotu a poriadok v triede.
 • Príprava a distribúcia pravidelných hodnotení žiakov a prospechových kariet.
 • Zabezpečenie stretnutí s rodičmi.
 • Dokumentácia a hodnotenie progresu jednotlivých žiakov.
 • Zadanie a vyhodnotenie domácich úloh, projektov a testov.
 • Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a poradách pedagogických aj nepedagogických pracovníkov školy.
 • Spracovávanie podkladov podľa pokynov vedenia školy.

6. Čo ďalej, ak vás naša ponuka zaujala?

Pripravte si prosím dva písomné dokumenty:

 1. štrukturovaný životopis
 2. v rozsahu maximálne jednej A4 stránky nám stručne priblížte svoju koncepciu učenia, z ktorej zistíme:
  • Ako učíte?
  • Ako štrukturujete hodinu?
  • Ako plánujete hodnotiť žiakov?
  • Aké pomôcky a prostredie by ste chceli využívať pri edukácii?
  • POPUSTITE UZDU SVOJEJ FANTÁZIE.

Komu to máte poslať?

Svoj životopis a koncepciu pošlite na e-mailovú adresu: kariera@skolaguliver.sk, prípadne nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 903 706 583.

Čo bude nasledovať?

Podklady každého jedného záujemcu starostlivo preštudujeme. Každého, kto spĺňa naše kritéria pozveme na osobný pohovor.

Opýtaj sa teraz

  Kontaktujte ma prosím:

  Mám záujem o návštevu:

  captcha