Povstaňte, súd prichádza

Prostredníctvom aktivizujúcej metódy sme sa na Občianskej náuke preniesli do súdnej siene. 

Stali sme sa účastníkmi súdneho procesu a vžili sme sa do pozície sudcu, obžalovaného, poškodeného, prokurátora, advokáta či svedka.