Prvá pomoc

Zdravie a život človeka sú najdôležitejšie hodnoty. Svoje vedomosti z poskytovania prvej pomoci si žiaci overili v súťaži organizovanou SČK, kde sa starší žiaci umiestnili v okrese na prvom mieste.