Škola v prírode alebo praví Euroobyvatelia Euromesta?

V apríli naši štvrtáci zažili netradičný týždeň spojený s učením sa v prírode a získavaním vedomostí o štátoch patriacich do Európskej únie.

Spoločne sa interaktívnou, bádateľskou a hravou formou rozvíjali v oblasti Európy. Spoznávali hlavné mestá, zaujímavosti, pamiatky a významné osobnosti typické pre danú krajinu. Viete kde sa natáčal Vinnetou? V ktorej krajine sa vyrába LEGO? Kde sa udeľuje Nobelova cena? Štvrtáci už áno