Slávik Slovenska

32. ročník krajského kola Slávik Slovenska

Nezanikne nikdy pieseň nášho ľudu, ostane naveky, kým žiť ľudia budú…