Svetový deň vody

Čo znamená voda pre náš život? Kde sa nachádza, aký je jej kolobeh, kde sa najviac míňa, ako s ňou hospodáriť…