Výtvarný ateliér, žiaci 3.G

Žiaci 3.G pomocou techniky rezerváže a následne maliarskou technikou suchým pastelom, zobrazovali námet morskej krajiny.