Vzdelávanie nekončí ukončením školy

Vzdelávanie nekončí len napísaním testu, odpovedaním pred tabuľou či ukončením školy. Je to celoživotný proces. No nezabúdajte na slušnosť, pokoru, dobrotu, pomoc a lásku. Iba tak sa stanete hodnotnými ľuďmi. Prajem Vám, aby sa Vám to v tejto novej škole podarilo skĺbiť.