Záchrana ľudského života

Každý človek v núdzi je odkázaný na pomoc iných ľudí.

Naučili sme sa ako postupovať, ako a komu zavolať, keď sa v takejto situácii ocitneme. Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna!