Abeceda sused

V rámci precvičenia rozšírenej abecedy sme správne mali pomenovať suseda, ktorý sa nachádza pred alebo za konkrétnym písmenom.