Exkurzia: pamätná izba Andrej Kmeť

Naši Guliveráci navštívili pamätnú izbu Andreja Kmeťa na Prenčove, kde objavovali spojenie minulosti s dneškom. Jeho myšlienky a dedičstvo nás inšpirujú aj v súčasnosti.

Cesta k vzdelaniu je ako rieka, ktorá napája našu dušu múdrosťou. Nesmieme zabudnúť, že korene nášho poznania siahajú hlboko do pôdy našej kultúry. Vzdelanie nás spája s minulosťou a pripravuje na budúcnosť, no vždy by sme mali zachovávať lásku k našim koreňom.