Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

Okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy.