Hviezdoslavov Kubín školské kolo

Školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy.