Učíme sa o Banskej Štiavnici

Tento týždeň implementujeme do všetkých predmetov tému Banská Štiavnica.

Máme nejaké sopky aj v Banskej Štiavnici, čo myslíte?