Vynášanie Moreny

 „Smrtná nedeľa“ je predposledná nedeľa pred veľkonočnou nedeľou.

Už od stredoveku v jarnom období sa nosila po dedinách figurína ženy. Tú nakoniec spálili alebo hodili do vody. Verilo sa, že tak vyženú z dediny nebezpečenstvo, choroby a tým aj smrť, že vypudia z chotára nečisté sily, ktoré zadržiavajú rast vegetácie. Vynesením Moreny chceli urýchliť odchod zimy. Po dlhej a vyčerpávajúcej zime prichádza jar. Slnko zohrieva zem. Do brázdy padá zrno, základ voňavého chleba.