Výsledky z testovania T9 2024

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl v školskom roku 2023/24