Darujte nám 2% z daní

Pomôžte nám aj naďalej rozvíjať talenty Vašich detí.

Aj tento rok môžete rozhodnúť o darovaní 2% zaplatenej dane zo svojich príjmov. Podpora vzdelávania Vašich, našich žiakov sa realizuje aj prostredníctvom našej zriaďovateľskej organizácie GULIVER, n. o., ktorá sa snaží touto cestou prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov.

Darovaním 2% dane z príjmov rozhodnete o hodnotnejšom a kvalitnejšom vzdelaní Vašich detí. Každé nadanie si zaslúži rozvíjanie!

Ako darovať 2% z dane (3% z dane)

Údaje k vyplneniu
Názov: GULIVER, n.o.
Sídlo: Dolná 842/5,
96901 Banská Štiavnica
IČO: 45743339
Právna forma: nezisková organizácia

Som zamestnanec a zúčtovanie dane za mňa robí zamestnávateľ

1. Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – je suma, ktorú môžete v prospech GULIVER, n.o. poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

4. Do Vyhlásenia napíšte:
a) Vaše údaje
b) sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Som fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2023 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech GULIVER, n.o. poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:
IČO: 45743339
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: GULIVER, n.o.
Sídlo (ulica): Dolná
Súpisné číslo: 842/5
PSČ: 96901
Obec: Banská Štiavnica

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Som právnická osoba

1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:
a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba GULIVER, n.o.). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane
b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba GULIVER, n.o.). V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1% / 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO: 45743339
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: GULIVER, n.o.
Sídlo (ulica): Dolná
Súpisné číslo: 842/5
PSČ: 96901 
Obec: Banská Štiavnica

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2024 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Okrem daňového priznania už NEPODÁVATE na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

ĎAKUJEME!