Beseda o klimatickej zmene

Ide o významnú spoločenskú výzvu, ktorej môže pomôcť každý! Potrebná je však zmena myslenia a zmeny v štýle.

V spolupráci s Ing. Norbertom Kurillom, PhD., poradcom prezidentky SR pre ŽP, energetiku, zmeny klímy a podnikateľské prostredie, sme pripravili prednášku ako môže každý z nás prispieť k zmierneniu účinkov zmeny klímy.