Ďakujem ti starký, starká…

Vďaka za Vaše ruky plné lásky, kolotočov, kúpalísk a lekvárových buchiet.
Najväčšia vďaka za Váš nekonečný čas pre mňa.