Európsky deň jazykov

 Jazyky otvárajú dvere do nových svetov!

Dnes môžeme spoločne objavovať bohatú mozaiku jazykov a kultúr a učiť sa od seba navzájom.