Medzinárodný deň materinského jazyka

Hodnotu materinského jazyka si v bežnom živote málokedy uvedomujeme. Pritom jazyky sú najsilnejšími nástrojmi na zachovanie nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.