Mikulášske oceňovanie žiakov za november

Škola Guliver je viac ako len miesto vzdelávania, je to miesto, kde sa učíme hodnoty, ponúkame pomoc, podnecujeme bádanie a rozvíjame vedomosti nielen z učebníc, ale aj zo zapájania sa do rôznych aktivít.

Každý mesiac oceňujeme žiakov v rôznych kategóriách. Súťaže a olympiády, tímovú prácu, poskytovanie pomoci, prispievanie do nášho školského spravodajstva Guliver Times, ocenenie pre top čitateľa, autora, cestovateľa, bádateľa, kultúra, za prospech a dochádzku. Sme presvedčení, že tieto kategórie odrážajú široký spektrum talentov a schopností, ktoré žiaci rozvíjajú počas svojej cesty školou Guliver.

Na záver každého školského roka oceníme tých najlepších zo všetkých kategórií. Títo výnimoční žiaci budú odmenení množstvom zaujímavých cien, aby sme ocenili ich neúnavnú prácu, oddanosť a úsilie. Je pre nás dôležité, aby sme podporovali a motivovali našich žiakov, a toto oceňovanie je spôsob, ako im poďakovať za ich príspevok ku komunite školy Guliver.

Sme hrdí na to, akých talentovaných, kreatívnych a oddaných žiakov máme, a sme presvedčení, že prostredníctvom tohto mesačného oceňovania dokážeme zdôrazniť a podporiť rôzne aspekty ich rozvoja.