Moji starký a ja

Stali ste sa našimi spolužiakmi. Tak ako v živote – vzormi, radcami, najlepšími priateľmi.

Dnes sme mali nádherný deň, keď sa naši milovaní starkí stretli s našimi žiakmi. Spoločné chvíle, smiech a učenie od tých najskúsenejších boli neoceniteľné.